ICE全球高收益債券指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
442.42 1.25 0.28% - - - 9.04% 12/01


指數報酬率   2023/12/01
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% 0.95% 0.00% 3.82% 2.33% 5.11% 8.73% 7.82% 0.00% 8.20%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 7.11% 2.52% -2.10% 15.93% 7.60% -2.39% 13.95% 6.15% 2.86% -11.83%

技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
440.25 438.18 435.30 429.75 428.27 420.85 430.298 (2.82%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/12/01 442.42 0.28% 2023/11/16 434.47 -0.02%
2023/11/30 441.17 0.02% 2023/11/15 434.55 -0.01%
2023/11/29 441.08 0.53% 2023/11/14 434.60 0.76%
2023/11/28 438.74 0.21% 2023/11/13 431.32 0.04%
2023/11/27 437.84 0.19% 2023/11/10 431.16 -0.00%
2023/11/24 437.00 0.04% 2023/11/09 431.17 -0.15%
2023/11/22 436.81 0.16% 2023/11/08 431.83 0.08%
2023/11/21 436.13 0.08% 2023/11/07 431.49 -0.08%
2023/11/20 435.77 0.21% 2023/11/06 431.82 0.01%
2023/11/17 434.86 0.09% 2023/11/03 431.77 1.61%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.95% 3.82% 2.33% 5.11% 7.82% 8.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 0.65% 4.41% 0.65% 1.99% 0.00% 1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 1.42% 1.42% -0.35% 1.06% -2.72% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.42% 1.03% 5.20% 2.60% 6.07% 8.07% 9.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.39% 1.60% 2.28% 1.53% 4.88% 4.52% 7.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.40% 0.98% 4.96% 2.03% 4.96% 5.50% 6.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 4.45% 0.66% 2.01% 0.00% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 0.71% 1.43% -0.35% 1.07% -2.75% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 4.45% 0.49% 1.98% -0.19% 1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.40% 4.35% 0.40% 1.82% -0.40% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.32% 0.32% 4.36% 0.43% 1.97% -0.11% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.43% 4.50% 0.54% 1.98% -0.11% 1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.64% 0.64% 4.68% 0.97% 2.29% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% 0.25% 4.30% 0.00% 0.76% -2.44% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.27% 4.22% -0.27% 0.41% -3.14% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.39% -0.06% 4.23% -0.21% 0.45% -2.79% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.13% 4.08% -0.26% 0.52% -2.92% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.42% 0.42% 4.11% -0.48% 0.53% -1.99% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.13% 4.17% -0.27% 0.54% -2.73% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.39% -0.09% 4.15% -0.36% 0.18% -3.36% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.21% 4.18% -0.41% 0.10% -3.66% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.32% 0.10% 4.15% -0.21% 0.42% -3.05% -1.14%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.22% 0.60% 1.27% 1.66% 2.11% 3.79% 3.79%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 0.51% 1.10% 1.25% 1.17% 1.55% 1.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.24% 1.14% -1.52% 0.66% 0.96% 0.36% 2.12%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.28% 0.56% 0.99% 0.99% 0.71% 0.99% 1.28%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.31% 1.08% -1.80% 0.00% -0.46% -2.53% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% 0.42% 0.99% 0.85% 0.71% 0.99% 1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.92% -1.80% -0.15% -0.46% -2.53% -0.61%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.36% 0.92% 0.73% 0.46% 0.55% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.37% 0.93% 0.84% 0.56% 0.65% 1.02%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.26% 0.35% 0.97% 0.80% 0.62% 0.88% 1.15%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.36% 0.99% 0.90% 0.54% 0.72% 1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.19% 0.78% 0.39% -0.19% -0.68% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.19% 0.19% 0.86% 0.57% 0.10% -0.28% 0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 1.03% 3.77% 1.99% 4.59% 6.97% 8.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.55% 3.20% 0.37% 1.30% 0.27% 2.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.52% 3.22% 0.43% 1.58% 0.87% 2.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 0.33% 3.09% -0.10% 0.41% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.36% 2.96% -0.27% 0.19% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.26% 0.32% 3.04% -0.23% 0.14% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.36% 2.94% -0.40% -0.17% N/A% N/A%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.65% 1.26% 6.56% 0.34% 2.38% 4.38% 2.66%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.07% 0.83% 4.25% 2.07% 3.77% 5.62% 6.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% 0.87% 4.42% 2.58% 4.84% 8.12% 8.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.90% 4.46% 2.58% 4.91% 2.24% 2.96%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.80% 4.25% 2.03% 3.77% -0.22% 0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.85% 3.54% 0.09% -0.13% -2.45% -0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.87% 3.66% 0.31% 0.24% -1.42% 0.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.89% 1.35% 1.35% 1.50% 1.35% -2.45% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 1.24% 4.41% 0.69% 1.80% 1.52% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 1.35% 3.72% 0.67% 1.76% 0.80% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 1.29% 4.16% 2.29% 5.03% 1.62% 1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.16% 4.31% 0.69% 1.63% 0.93% 0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 1.29% 3.55% 0.51% 1.55% 0.25% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 1.21% 3.57% 0.53% 1.62% 0.67% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 1.25% 3.54% 0.57% 1.64% 0.38% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 1.25% 4.32% 2.73% 6.02% 8.95% 8.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 1.07% 4.25% 2.34% 6.00% 10.02% 10.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 1.03% 3.32% -0.27% 0.62% -1.00% 0.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 1.02% 3.96% 1.56% 4.31% 6.20% 7.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 1.04% 3.26% -0.44% 0.31% -1.31% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 1.03% 3.97% 1.59% 4.52% 6.97% 7.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 1.06% 3.29% -0.40% 0.45% -1.10% 0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 1.06% 4.14% 2.02% 5.34% 8.66% 9.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.53% 3.31% 0.10% 0.99% -0.52% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.53% 3.87% 1.73% 4.28% 5.90% 6.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.54% 3.23% -0.05% 0.69% -0.77% 0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.54% 3.88% 1.78% 4.49% 6.67% 7.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.56% 3.28% -0.03% 0.82% -0.62% 0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.56% 4.04% 2.18% 5.29% 8.33% 9.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.04% 0.83% 4.12% 2.02% 4.63% 7.46% 8.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.07% 1.48% 0.27% 4.63% 5.59% 6.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.80% 4.34% 1.99% 4.17% 6.65% 6.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.67% 2.32% 0.25% 3.70% 5.81% 6.35%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.67% 0.96% 2.70% 1.86% 3.49% 2.45% 5.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.17% 0.93% 5.28% 1.49% 4.97% 7.15% 6.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.03% 0.22% 1.35% 0.25% 4.31% 4.92% 5.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.03% 0.22% 1.00% -0.73% 2.26% 0.94% 2.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.33% 1.87% 0.96% 6.18% 7.16% 7.49%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.33% 1.27% -0.80% 2.52% -0.03% 0.78%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% 0.15% 0.85% -0.53% 1.32% 0.93% 1.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.08% 0.84% 4.87% 1.71% 4.64% 7.72% 6.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.60% 1.01% 4.27% -2.53% 0.00% -1.67% -1.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.09% 0.27% 1.89% -1.05% -1.57% -3.66% -2.50%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.26% 2.16% -0.53% -0.53% -1.30% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.31% 1.99% -1.01% -1.31% -2.96% -1.92%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.37% 2.15% -0.54% -0.21% -0.47% 0.25%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.25% 0.98% 3.94% 1.03% 3.55% 3.73% 4.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% 1.05% 3.61% 0.04% 1.57% 0.18% 1.14%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.26% 1.05% 4.13% 1.54% 4.63% 6.20% 6.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 1.02% 4.82% 1.21% 5.76% 3.41% 4.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 1.01% 4.25% -0.45% 2.38% -2.88% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.02% 1.01% 4.04% -1.05% 1.14% -5.16% -3.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.00% 1.00% 3.95% -1.44% 0.37% -6.64% -4.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 1.00% 4.47% 2.46% 5.05% 8.13% 8.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.83% 1.21% 2.06% 2.93% 3.52% 3.52% 6.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.38% 0.57% 3.55% 0.57% 1.94% 2.74% 3.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.42% 0.76% 1.18% 1.18% 0.42% -1.64% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.38% 0.57% 3.55% 0.57% 1.94% 2.74% 3.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.96% 4.38% 2.19% 4.47% 6.99% 7.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% 0.76% 3.71% 0.76% 1.92% 2.71% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.85% 1.54% 4.39% -0.67% 2.23% 0.34% 0.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.92% 0.40% 0.52% -0.79% 2.04% -0.91% 2.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.90% 1.51% 3.86% -0.59% 2.12% 0.30% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.88% 1.47% 4.23% 0.58% 4.55% 5.08% 5.40%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.25% 2.18% 0.44% 5.38% 6.36% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% 1.01% 4.81% 2.13% 4.91% 7.13% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.90% 4.16% 1.44% 3.78% 4.54% 4.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.25% 1.64% -1.10% 2.17% -0.03% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% 1.00% 4.02% -0.12% 0.39% -1.77% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.90% 3.45% -0.58% -0.26% -3.35% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.77% 3.61% -0.04% 1.05% 0.31% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.20% 1.19% 4.27% 1.25% 1.36% 4.31% 4.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.25% 2.18% 0.44% 5.38% 6.36% 6.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% 1.01% 4.81% 2.13% 4.91% 7.13% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.90% 4.15% 1.44% 3.78% 4.54% 4.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.20% 1.19% 4.90% 3.06% 4.99% 11.90% 11.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.25% 1.39% -1.81% 0.71% -2.80% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% 1.01% 4.01% -0.14% 0.35% -1.85% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.90% 3.35% -0.84% -0.77% -4.38% -3.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.20% 1.19% 3.78% -0.12% -1.29% -0.91% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 1.10% 4.14% 1.11% 4.16% 5.86% 5.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% 1.11% 3.49% -0.86% 0.44% -0.93% -0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 1.08% 4.06% 0.90% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 1.07% 3.40% -1.09% -0.02% N/A% -1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.69% 1.09% 1.35% 1.28% 2.41% -0.09% 3.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 1.08% 2.42% -3.63% -5.27% -12.24% -10.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% 1.15% 2.10% -4.53% -7.07% -16.09% -14.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% 1.07% 2.44% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 1.15% 2.04% -4.60% -7.15% -13.56% -13.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.40% 1.01% 4.51% 2.59% 5.98% 8.78% 9.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 1.00% 4.35% 2.15% 4.95% 6.28% 6.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.25% 0.36% 3.71% -0.39% 1.72% 1.17% 2.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.12% 0.08% 0.86% 0.60% 3.51% 3.99% 4.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.65% 3.13% 2.33% 4.16% 6.47% 6.41%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.56% 1.75% 1.00% 3.80% 5.03% 5.74%
( 全球非投資等級債券基金 ) 0.16% 0.77% 3.44% 0.42% 2.03% 1.36% 2.33%


本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)