DWS投資中國股票基金E2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.6500 3.7100 2.20% -13.90% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
11.94% 1.49% -9.10% -0.50% 44.58% -14.62% 20.63% 32.41% -19.47% -22.88%

DWS投資中國股票基金E2/美元   基金資料
本基金參與新興中國市場(包含香港)呈現之投資機會,追求最高可能幅度之獲利。子基金資產應有70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票、股權憑證、參與憑證、股利權憑證及認股權證。日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 172.6500 2.20% 2023/09/15 176.1900 0.29%
2023/09/28 168.9400 -1.07% 2023/09/14 175.6800 0.13%
2023/09/27 170.7700 0.39% 2023/09/13 175.4600 -0.53%
2023/09/26 170.1100 -1.22% 2023/09/12 176.4000 -0.17%
2023/09/25 172.2100 -1.57% 2023/09/11 176.7000 0.20%
2023/09/22 174.9600 2.63% 2023/09/07 176.3400 -2.48%
2023/09/21 170.4700 -1.74% 2023/09/06 180.8200 0.06%
2023/09/20 173.4800 -0.76% 2023/09/05 180.7200 -2.08%
2023/09/19 174.8100 0.13% 2023/09/04 184.5500 2.89%
2023/09/18 174.5900 -0.91% 2023/08/31 179.3700 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資中國股票基金E2/美元 2.20% -1.32% -4.13% -3.54% -13.48% -6.22% -13.90%
上海綜合指數 0.00% -0.70% -0.81% -2.26% -4.00% 2.28% 0.69%
上海A股指數 0.00% -0.70% -0.80% -2.24% -3.98% 2.32% 0.71%
上海B股指數 0.00% 0.79% -7.40% -11.76% -19.02% -16.84% -16.23%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.71% -1.45% -3.51% -5.87% -11.74% 3.82% -9.91%
香港國企指數 2.63% -1.82% -3.73% -4.33% -10.62% 3.99% -8.30%
香港紅籌指數 1.47% -1.39% -2.14% -3.81% -10.67% 6.75% -4.12%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.31% -5.72% -4.90% -14.09% 0.60% -11.10%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.08% 0.72% 1.95% 1.21% -3.46% -1.49% 0.80%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.00% 0.00% 0.72% -2.63% -9.12% -2.94% -4.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.05% 0.16% 1.00% -1.39% -3.43% -0.98% 1.48%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 1.29% -0.61% 1.48% -0.20% -8.99% -8.78% -8.33%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 1.40% -1.29% -1.43% -2.93% -11.23% -1.61% -9.46%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.94% -0.72% -3.30% -1.47% -11.53% -1.19% -13.07%
安聯中國策略基金/台幣 0.22% 0.55% 0.11% -2.09% -11.87% -18.52% -13.99%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.56% -1.22% -2.72% -0.94% -9.98% -13.31% -11.60%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.11% -1.45% -4.47% -3.81% -12.03% -5.30% -12.14%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.07% -1.62% -1.97% -0.76% -11.47% -16.38% -13.78%
貝萊德中國基金A2/美元 2.17% -1.02% -3.82% -4.01% -13.60% -4.70% -10.86%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.21% -0.98% -3.99% -4.65% -14.64% -8.28% -12.82%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.04% -1.08% -4.10% -4.76% -14.99% -8.49% -13.18%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.88% -0.12% -4.72% -6.59% -15.54% -5.26% -14.22%
群益華夏盛世基金/台幣 0.07% -0.20% 0.41% -4.84% -9.58% -24.11% -9.69%
群益中國新機會基金/台幣 0.14% 1.01% -0.14% -10.05% -16.41% -32.04% -20.86%
群益中國新機會基金/美元 0.06% 0.26% -1.42% -13.47% -21.31% -32.99% -24.68%
群益華夏盛世基金/美元 0.02% -0.91% -0.82% -8.39% -14.84% -25.21% -13.99%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.05% -0.86% -0.53% -7.12% -9.55% -23.48% -9.70%
群益中國新機會基金/人民幣 0.09% 0.30% -1.13% -12.27% -16.42% -31.45% -20.92%
DWS投資中國股票基金A2/美元 2.18% -1.34% -4.20% -3.72% -13.84% -7.01% -14.43%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 1.90% -0.58% -1.96% -1.02% -11.58% -14.21% -13.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 1.91% -0.56% -1.88% -0.82% -11.21% -13.51% -12.89%
瀚亞中國股票基金/美元 2.27% -1.85% -5.81% -5.29% -17.45% -12.08% -20.30%
瀚亞中國基金/台幣 0.00% 0.18% 1.29% -3.22% -9.67% -8.26% -5.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.39% 1.08% -2.51% -1.97% -12.48% -11.53% -12.67%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -0.90% 0.16% -4.69% -5.01% -14.63% -2.92% -13.52%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.41% -0.65% -3.06% -5.16% -10.26% 0.31% -9.36%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.21% 0.27% -0.84% -2.13% -7.97% -8.57% -8.43%
富達中國聚焦基金/美元 0.83% -1.75% -3.21% -5.20% -11.57% 9.54% -4.65%
首域盈信中國核心基金/美元 1.39% -1.25% -3.85% -6.16% -16.35% -3.08% -17.97%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.00% -0.24% -1.17% -3.75% -6.31% -12.23% -6.62%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.39% 0.13% 0.39% -5.68% -16.04% -15.49% -14.94%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.57% -0.28% -0.42% -7.91% -15.88% -15.07% -14.25%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.39% -0.39% -0.65% -9.05% -20.83% -16.59% -18.90%
復華華人世紀基金/台幣 0.87% 0.54% -3.44% 4.92% 11.08% -3.74% 3.92%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.13% 0.93% -0.39% -3.66% -3.05% -24.60% -8.73%
匯豐中國動力基金-台幣 0.87% 0.06% 1.25% 1.12% -5.04% -6.42% -4.76%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.98% -0.58% -3.63% -4.40% -12.08% -5.29% -12.69%
景順中國基金-A股/美元 1.95% -0.80% -3.54% -2.60% -13.66% -2.56% -13.30%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.98% -0.83% -3.74% -3.28% -14.68% -6.21% -15.21%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.02% -0.74% -3.69% -3.35% -15.02% -6.26% -15.29%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -1.26% -0.52% -4.68% -8.41% -17.19% -8.27% -19.43%
木星中國基金-ACC/美元 -1.31% -1.21% -2.73% -6.38% -12.72% -3.72% -11.42%
木星中國基金–ACC/英鎊 -1.74% -0.64% 0.79% -2.12% -11.93% -15.07% -12.50%
野村中國機會基金/台幣 0.16% 0.08% 0.89% -2.35% -10.22% -15.85% -12.67%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -1.01% -0.85% -4.71% -6.11% -14.25% -4.28% -15.66%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -1.03% -0.85% -4.80% -6.24% -14.54% -4.88% -16.11%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.55% 0.00% -2.58% -3.13% -12.08% -12.78% -14.75%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -0.50% 1.25% -2.18% -1.59% -10.60% -17.56% -14.59%
荷寶中國股票基金-D/美元 -1.17% -0.71% -4.53% -5.52% -12.83% -9.93% -15.83%
新光中國成長基金/台幣 0.52% -0.86% -2.20% -6.63% -12.58% -16.86% -14.52%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.91% -0.54% -3.14% -6.58% -11.98% -1.39% -12.92%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.90% -0.54% -3.30% -7.06% -12.86% -3.26% -14.22%
元大新中國基金/台幣 -0.31% -0.10% 1.15% 2.65% 4.19% 1.04% 3.19%
基金平均績效 0.35% -0.44% -2.05% -4.13% -11.64% -10.20% -12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)