PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.62 0.00 0.00% -0.41% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.58% -8.05% 8.56% 0.27% -0.18% -16.85% 6.39%

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元   基金資料   基金月報日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 9.62 0.00% 2024/05/13 9.61 0.00%
2024/05/24 9.62 0.00% 2024/05/10 9.61 -0.10%
2024/05/23 9.62 -0.21% 2024/05/09 9.62 0.00%
2024/05/22 9.64 -0.10% 2024/05/08 9.62 -0.10%
2024/05/21 9.65 0.00% 2024/05/07 9.63 0.00%
2024/05/20 9.65 0.10% 2024/05/06 9.63 0.21%
2024/05/17 9.64 0.00% 2024/05/03 9.61 0.52%
2024/05/16 9.64 0.00% 2024/05/02 9.56 0.31%
2024/05/15 9.64 0.31% 2024/05/01 9.53 0.11%
2024/05/14 9.61 0.00% 2024/04/30 9.52 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.31% 0.73% 0.42% 2.89% 5.02% -0.41%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.33% 1.25% 1.41% 5.91% 11.51% 1.60%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.36% 1.10% 1.32% 5.41% 11.37% 1.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.24% 0.58% -0.57% 2.09% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.20% 1.17% 1.25% 5.84% 11.34% 1.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.24% 0.65% -0.48% 2.30% 3.83% -0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.42% -1.08% 0.93% 0.93% -1.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.42% -0.99% 1.26% 1.52% -1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.26% 0.34% -1.19% 0.78% 0.43% -1.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.25% 0.42% -1.01% 1.03% 1.03% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -0.18% 0.69% -0.02% 1.69% 2.08% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.18% -0.17% 1.29% 1.76% 5.34% 9.61% 1.31%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.17% -0.19% 1.14% 1.37% -1.85% 1.12% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.16% -0.20% 1.09% 1.25% 4.28% 6.98% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -0.20% 0.70% 0.13% 2.03% 2.72% -1.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% -0.19% 0.65% -0.08% 1.57% 1.80% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.17% -0.18% 1.25% 1.64% 5.08% 9.08% 1.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% -0.11% 1.12% -0.12% 2.51% 5.26% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.20% -0.10% 0.66% -0.05% 1.60% 2.16% -1.68%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.18% -0.17% 0.74% 0.12% 1.98% 2.66% -1.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.92% -0.68% 1.33% 2.56% -1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.03% -0.06% 0.88% -0.68% 1.44% 3.26% -1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.01% -0.12% 0.95% -0.61% 1.51% 3.04% -1.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.01% -0.13% 1.52% 1.09% 5.00% 10.01% 1.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.01% -0.13% 0.89% -0.77% 1.19% 2.53% -1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% -0.11% 1.63% 1.40% 5.64% 11.38% 2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.15% 1.42% 0.85% 4.52% 8.72% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.01% -0.12% 1.57% 1.24% 5.31% 10.68% 1.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.01% -0.12% 1.06% -0.28% 2.18% 4.54% -0.63%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.09% -0.30% 1.09% 1.39% 5.62% 10.07% 1.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.11% -0.32% 0.94% 0.99% 4.76% 8.05% 0.97%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.10% -0.30% 0.67% 0.16% 3.06% 4.71% -0.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.09% -0.32% 0.19% -1.31% 0.09% -1.40% -2.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.70% -0.23% 2.85% 4.09% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% -0.16% 1.19% 1.24% 5.65% 9.61% 1.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.20% 0.71% -0.20% 2.79% 3.75% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.05% 0.79% 0.00% 3.10% 4.61% 0.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.03% -0.10% 1.33% 1.59% 6.41% 11.21% 2.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 0.74% 0.18% 3.61% 5.21% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.77% -0.13% 2.90% 4.27% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.01% -0.29% 0.16% -1.10% 0.51% -0.45% -2.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% -0.31% 0.15% -0.94% 0.47% -0.80% -2.37%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.30% 0.21% -0.95% 0.73% -0.11% -2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.01% -0.28% 0.94% 1.23% 5.40% 9.82% 1.44%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.02% -0.28% 0.24% -0.88% 1.04% 0.78% -2.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% -0.21% 1.53% 0.98% 6.02% 11.63% 1.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% -0.21% 0.86% -1.03% 1.91% 3.54% -1.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% -0.19% 0.92% -0.84% 2.32% 4.35% -1.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.23% 0.83% -1.11% 1.80% 2.65% -1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% -0.12% 1.05% -0.47% 3.12% 5.60% -0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% -0.19% 1.60% 1.17% 6.43% 12.45% 2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% -0.20% 0.92% -0.85% 2.32% 3.80% -1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% -0.20% 0.70% -1.52% 0.93% 1.74% -2.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% -0.23% 0.74% -1.36% 1.28% 1.61% -2.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.14% 0.86% -0.99% 2.09% 3.49% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% -0.21% 0.82% -1.10% 1.80% 2.75% -1.65%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% -0.32% 0.35% -1.30% 0.40% 0.25% -2.84%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% -0.31% 1.15% 1.07% 5.26% 4.14% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.03% -0.33% 0.51% -0.73% 1.52% 2.11% -1.93%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.03% -0.31% 0.67% -0.36% 2.28% 3.93% -1.33%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.35% 1.06% 0.98% 4.98% 4.11% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.29% 0.58% -0.48% 2.16% 3.59% -1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.21% -0.55% -0.68% 0.62% 6.22% 7.76% 2.54%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.29% 1.11% 0.93% 5.03% 9.40% 0.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.03% -0.31% 0.65% -0.41% 2.24% 3.92% -1.39%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.03% -0.34% 0.53% -0.71% 1.54% 2.10% -1.87%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% -0.32% 0.53% -0.75% 1.56% 2.54% -1.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% -0.31% 1.16% 1.08% 5.28% 9.94% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.03% -0.31% 0.62% -0.43% 2.18% 3.57% -1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.05% -0.31% 1.28% 1.74% 6.73% 11.61% 2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.38% 0.39% -0.19% 2.98% 4.22% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.28% 0.42% -0.41% 2.40% 2.70% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.06% -0.41% 0.06% 1.54% 5.19% 10.36% 2.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.39% 1.28% 1.47% 5.23% 7.38% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.36% 1.42% 1.86% 6.11% 9.32% 1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.31% 0.79% 0.16% 2.91% 2.74% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.45% 0.76% 0.15% 2.46% 1.68% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.37% 1.35% 1.60% 5.56% 8.21% 1.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.38% 0.90% 0.51% 3.30% 3.57% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% -0.37% 1.40% 1.74% 5.88% 8.62% 1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.38% 0.90% 0.38% 3.30% 3.57% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 0.73% -0.14% 1.91% 0.58% -1.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.32% 1.51% 2.13% 6.74% 10.58% 2.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.10% -0.28% 0.72% -1.26% 1.26% 1.40% -2.60%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.28% 1.53% 1.13% 6.27% 11.55% 1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.28% 0.92% -0.67% 2.53% 3.92% -1.60%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.10% -0.27% 1.58% 1.29% 6.61% 12.27% 1.66%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.19% -0.13% 1.33% 1.00% 4.96% 3.00% 1.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -14.93% -16.47% 0.88% -0.22% 2.45% 3.60% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.38% 0.19% -1.12% 0.38% 0.38% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.27% 0.25% -1.23% 0.06% -0.13% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.21% -1.45% -0.42% -1.24% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.33% 1.01% 1.01% 4.82% 8.92% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.34% 0.34% -1.00% 0.68% 1.37% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% -0.24% 0.34% -0.98% 0.56% 0.89% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.36% 0.36% -1.24% 0.18% -0.36% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.30% 1.05% 1.28% 5.34% 10.00% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.55% 0.00% -1.28% 0.00% -0.37% -2.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.50% 0.17% -0.99% 0.84% 1.36% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% -0.25% 1.23% 1.59% 6.00% 11.38% 1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.41% -0.68% 1.39% 2.66% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 0.44% -0.72% 1.18% 2.24% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% -0.27% 1.15% 1.49% 5.80% 10.99% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.32% 0.97% 0.75% 4.11% 7.20% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% -0.28% 1.12% 1.24% 5.14% 9.30% 1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.08% -0.31% 1.02% 0.94% 4.62% 8.31% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.37% -1.10% 0.37% 0.37% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.28% 1.03% 1.03% 4.85% 8.98% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.21% -1.43% -0.21% -1.23% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.28% 0.95% 0.76% 4.13% 7.30% 0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% -0.27% 0.25% -1.22% 0.06% -0.12% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.01% -0.26% 1.27% 1.82% 6.29% 12.28% 2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.01% -0.24% 1.36% 2.07% 6.82% 13.42% 2.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.09% -0.25% 0.60% -1.10% 1.40% 2.32% -2.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.49% -0.07% -1.14% -3.52% 0.97% 0.53% -0.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.10% -0.23% 1.42% 1.31% 6.11% 11.56% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.08% -0.27% 0.49% -1.45% 0.66% 0.81% -3.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.09% -0.25% 1.33% 1.06% 5.58% 10.44% 0.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.08% -0.27% 1.23% 0.72% 4.89% 8.84% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.10% -0.23% 0.89% -0.23% 2.85% 4.88% -1.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.08% -0.27% 0.51% -1.35% 0.88% 1.26% -2.86%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.31% 1.17% 0.21% 3.02% 4.72% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.03% -0.33% 1.25% 1.64% 6.01% 10.96% 1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% -0.34% 1.19% 1.45% 5.62% 10.14% 1.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.25% 1.22% 1.41% 6.53% 9.94% 2.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.25% 0.50% -0.42% 2.84% 2.50% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% -0.25% 1.10% 1.21% 6.12% 9.01% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.24% 0.44% -0.62% 2.42% 1.66% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.34% -0.62% 1.04% 7.54% 8.18% 3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.23% 0.16% -1.62% 0.00% -3.84% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% -0.18% -0.04% -2.05% -1.15% -6.42% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.30% 0.04% -1.88% -0.56% -4.89% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.03% -0.19% -0.12% -2.29% -1.64% -7.30% -4.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.02% -0.26% 1.10% 1.19% 6.13% 9.04% 1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% -0.26% 0.42% -0.65% 2.41% 1.65% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.29% 0.08% -1.83% -0.49% -4.85% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.02% -0.19% -0.13% -2.31% -1.62% -7.20% -4.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.22% 0.19% -1.50% 0.48% -2.18% -2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% -0.26% 0.07% -1.86% -0.20% -3.55% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.25% 1.26% 1.62% 7.06% 10.98% 2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.02% -0.20% -0.14% -2.30% -1.62% -7.31% -4.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.24% 0.08% -1.82% -0.48% -4.88% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.26% 0.41% -0.64% 2.39% 1.63% -1.18%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.01% -0.29% 1.29% 1.05% 5.79% 10.76% 1.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.01% -0.31% 1.18% 0.72% 5.11% 9.32% 1.02%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% -0.32% 0.68% -0.71% 2.12% 3.10% -0.94%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% -0.22% 0.81% 0.59% 4.24% 7.90% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% -0.07% 0.70% 0.90% 4.98% 7.83% 1.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.20% -0.51% -0.12% 1.49% 4.97% 8.54% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.04% -0.15% 1.25% 1.17% 5.95% 10.73% 1.51%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.14% 0.80% -0.21% 3.08% 4.84% -0.79%
基金平均績效 -0.09% -0.31% 0.78% 0.15% 2.94% 4.29% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)